U Hrvatskoj je tijekom dosadašnjih kampanja Inicijative spašeno sveukupno 92 nerođene djece od smrti pobačajem (za koje znamo), dok je između kampanja spašeno još 50-ak djece.
U svijetu je dosad spašeno 24 242 nerođene djece od smrti pobačajem u sklopu Inicijative, zatvoreno je 148 klinika za pobačaje, a 256 ginekolog prestao je raditi pobačaje.
×Close