Molitvenik za nerođene službeni je molitvenik inicijative „40 dana za život – Hrvatska‟ koji su sastavili članovi zagrebačkog tima Inicijative, a koji sadrži najčešće i najpoznatije molitve za život (Bijelu krunicu, molitve i litanije svecima i blaženicima), ali i one osnovne i općenite molitve. Kako stoji u Predgovoru samog molitvenika: „Ovaj molitvenik sastavljen je sa željom da svaki molitelj pronađe dio svog molitvenog ispunjenja u nekoj od sadržanih molitvi. Poticaj sastavljanju molitvenika nastao je na Drugom nacionalnom susretu inicijative ”40 dana za život”, održanom u Vukovaru. Inspiracija nam je bio i molitvenik splitskih molitelja.” Stoga je ovaj molitvenik za nerođene dar svakom molitelju koji u srcu gaji ljubav prema onima najmanjima i najnevinijima, nerođenoj djeci, kako bi u svakom trenu zagovarao za njihov spas u majčinoj utrobi. Može se slobodno preuzeti ovdje.