Svaki je život dragocjen

“Svaki je život dragocjen i poseban u Božjim očima. Čak i onaj nerođeni, tek začeti. Zato molimo Gospodina da ohrabri sve roditelje koji su u iskušenju učiniti pobačaj, da se ne boje života i odgovornosti za život. Molimo da Gospodin dotakne srca svih koji zagovaraju, promiču i izvršavaju taj čin, da shvate da je život najljepši i najvrjedniji dar koji nam Bog daje. Molimo da Gospodin blagoslovi životom tolike obitelji koje željno iščekuju djecu, a ne mogu ih imati. Ima još toliko nakana za koje je potrebno moliti, a teško ih je sve ukratko spomenuti. Neka Gospodin blagoslovi sve trudnice, sve koji im pomažu, ovu inicijativu ”40 dana za život”, sve koji je organiziraju i sudjeluju na bilo koji način. Hvala ti, Gospodine, za sve milosti primljene po našim skromnim molitvama i žrtvama!”