U Hrvatskoj je tijekom ovogodišnje korizmene kampanje spašeno 6 djece, što čini sveukupno 77 nerođene djece spašene od smrti pobačajem (za koje znamo).
U svijetu je dosad spašeno 21.989 nerođene djece od smrti pobačajem u sklopu Inicijative, zatvoreno je 117 klinika za pobačaje, a 240 ginekologa prestalo je raditi pobačaje.
×Close