U Hrvatskoj je tijekom dosadašnjih kampanja Inicijative spašeno sveukupno 82 nerođene djece od smrti pobačajem (za koje znamo), dok je između kampanja spašeno još 40-ak djece.
U svijetu je dosad spašeno 22.829 nerođene djece od smrti pobačajem u sklopu Inicijative, zatvorene su 132 klinike za pobačaje, a 247 ginekologa prestalo je raditi pobačaje.
×Close