U Hrvatskoj je tijekom ovogodišnje korizmene kampanje spašeno 6 djece, što čini sveukupno 77 nerođene djece spašene od smrti pobačajem (za koje znamo).
U svijetu je dosad spašeno 20.786 nerođene djece od smrti pobačajem u sklopu Inicijative, zatvoreno je 114 klinika za pobačaje, a 229 ginekologa prestalo je raditi pobačaje.
×Close