U Hrvatskoj je tijekom ovogodišnje jesenske kampanje spašeno 5 djece, što čini sveukupno 82 nerođene djece spašene od smrti pobačajem (za koje znamo) tijekom kampanja, dok je između kampanja spašeno još 40-ak djece.
U svijetu je dosad spašeno 22.289 nerođene djece od smrti pobačajem u sklopu Inicijative, zatvorena je 131 klinika za pobačaje, a 242 ginekologa prestali su raditi pobačaje.
×Close