U Hrvatskoj je tijekom dosadašnjih kampanja Inicijative spašeno sveukupno 84 nerođene djece od smrti pobačajem (za koje znamo), dok je između kampanja spašeno još 40-ak djece.
U svijetu je dosad spašeno 22.855 nerođene djece od smrti pobačajem u sklopu Inicijative, zatvoreno je 136 klinika za pobačaje, a 247 ginekologa prestalo je raditi pobačaje.
×Close