U Hrvatskoj je dosad tijekom kampanja Inicijative spašeno 71 nerođeno dijete od smrti pobačajem (za koje znamo).
U svijetu je dosad spašeno 19 322 nerođene djece od smrti pobačajem, zatvoreno je 114 klinika za pobačaje, a 222 ginekologa prestala su raditi pobačaje.
×Close