Korizmenu kampanju miroljubivog bdjenja inicijative „40 dana za život“ obilježit će pokornički križni putevi u gradovima koji sudjeluju u bdjenju.

Neki su se već održali, a Križni put u Zagrebu održat će se u petak, 15. ožujka 2024., od Kamenitih vrata do Katedrale. Okupljanje je u 19:45, a hod za Križem započet će u 20 sati.

Postaje Križnog puta čitat će svećenici, redovnici i redovnice.

Organizatori pozivaju da moleći i hodajući za križem našeg Gospodina, molimo za zadovoljštinu za grijeh pobačaja u našem narodu i pobjedu kulture života u domovini.