Svake srijede kroz jesensku molitvenu kampanju inicijative 40 dana za život, sve do završno 2.11., p. Sebastian Šujević predvodit će mise za medicinsko osoblje te očuvanje nerođenog života u bolničkoj kapelici s početkom u 15:30h, nakon čega se svi koji sudjeluju na svetoj misi, mogu pridružiti i molitvenom bdjenju pred ulazom u bolnicu.