Plodovi

ŽIVOTA SPAŠENO
od 28. rujna do 6. studenog
HRVATSKA
24

SVIJET
545

DOSADAŠNJI PLODOVI U HRVATSKOJ (od 2014.god)
 • 5 kampanja
 • 21 gradova sudionika (Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Sisak, Čakovec, Dubrovnik, Knin, Karlovac, Metković, Požega, Pula, Slavonski Brod, Šibenik, Zadar, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vukovar, Bjelovar)
 • 8000 + molitelja ispred bolnica
 • Smanjen broj pobačaja za vrijeme kampanja u nekoliko Hrvatskih bolnica
 • brojna svjedočanstva
 • podrška biskupa
 • preko 100 tribina održano
 • posjetili su nas: David Bereit, svjetski voditelj inicijative, Robert Colquhoun, međunarodni voditelj inicijative, koordinator Human Life Internationala, dr. Joseph Meaney, jedni od najvećih pro-life aktivista današnjice
 • 5 pjesama
 • širenje inicijative u Bukurešt (Rumunjska), Ljubljanu (Slovenija), Mostar (Bosna i Hercegovina), Berlin (Njemačka)
DOSADAŠNJI PLODOVI U SVIJETU (od 2007.god):
 • 11 796 spašenih života u svijetu
 • 636 gradova
 • 36 država
 • 700,000 molitelja
 • 133 liječnika dalo otkaz (koji su vršili pobačaj)