Gradovi sudionici inicijative koji sudjeluju u miroljubivom bdijenju:

Bjelovar
Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
43000 Bjelovar
od 8:00 do 20:00 sati
kontakt: 098 445 178 (Zlatko), 095 813 6108 (Diana)

Čakovec
Županijska bolnica Čakovec
Ivana Gorana Kovačića 1E
40000 Čakovec
od 6:00 do 18:00 sati
kontakt: 099 403 2641 (Sanja)

Dubrovnik
Opća bolnica Dubrovnik
Roka Mišetića bb
20000 Dubrovnik
od 16:00 do 18:00 sati
kontakt: 099 821 2522 (Kristina)

Đakovo
Dom zdravlja Đakovo
Petra Preradovića 2
31400 Đakovo
od 7:00 do 19:00 sati
kontakt: 098 904 8206 (Bernardica)

Gospić
Opća bolnica Gospić
Kaniška 111
53000 Gospić
od 6:00 do 18:00 sati
kontakt: 098 981 2692 (Tomislav)

Imotski
Dom zdravlja Imotski
Josipa Mladinova 20
21260 Imotski
od 14:00 do 20:00 sati
kontakt: 098 954 1339 (Dragica)

Karlovac
Opća bolnica Švarča
Andrije Štampara 3
47000 Karlovac
od 9:00 do 13:00 sati i od 17:00 do 21:00 sati
kontakt: 091 200 1696 (Biserka)

Knin
Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin
Kralja Svetoslava Suronje 12
22300 Knin
od 8:00 do 15:00 sati
kontakt: 095 908 6718 (Zora)

Koprivnica
Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“
Željka Selingera 1
48000 Koprivnica
od 5:30 do 17:30 sati
kontakt: 091 542 0799 (Marko)

Križevci
Dom zdravlja Križevci
Trg svetog Florijana 12
48260 Križevci
od 6:30 do 18:30 sati
kontakt: 099 418 2434 (Marija)

Makarska
Dom zdravlja Makarska
Ulica Stjepana Ivičevića 2
21300 Makarska
vrijeme: od 8 do 20:00 sati
kontakt: 095 917 2765 (Ana-Marija), 098 892 419 (Ivana), 098 732 163 (Hrvoje)

Metković
Dom zdravlja Metković
Ante Starčevića 12
20359 Metković
kontakt: 098 962 2670 (Ankica)

Nova Gradiška
Opća bolnica Nova Gradiška
Josipa Jurja Strossmayera 17
35400 Nova Gradiška
od 6:30 do 18:30 sati
kontakt: 091 620 8215 (Filip)

Osijek
KBC Osijek
Park kraljice Katarine Kosača
31000 Osijek
od 7:00 do 19:00 sati (+ noćno bdjenje u petak od 19:00 do 7:00 sati)
kontakt: 098 879 093 (Sandra)

Požega
Opća bolnica požeško-slavonska
Osječka 107
34000 Požega
vrijeme: 7:00 do 19:00
kontakt: 098 183 0414 (Ljubica)

Pula
Opća bolnica Pula
Zagrebačka ulica 30
52100 Pula
vrijeme: 7:00 do 19:00 sati
kontakt: 095 197 6399 (Mirjana)

Rijeka
KBC Rijeka
Krešimirova 42 (ispred glavne porte), ulaz iz Cambierive
51000 Rijeka
od 6:00 do 18:00 sati
kontakt: 091 577 1539 (Jozo)

Sisak
Opća bolnica dr. Ivo Pedišić
Josipa Jurja Strossmayera 59
44000 Sisak
vrijeme: 12:00 do 18:00 sati
kontakt: 091 790 9370 (Antonio)

Slavonski Brod
Opća bolnica dr. Josip Benčević
Andrije Štampara 42
35000 Slavonski Brod
od 6:30 do 18:30 sati (+ noćno bdjenje u srijedu i petak od 18:30 do 6:30 sati)
kontakt: 098 456 408 (Iva)

Split
Klinika za ženske bolesti i porode (novo rodilište)
Spinčićeva 1
21000 Split
vrijeme: od 6:30 do 18:00, vikendom od petka u 6:30 do nedjelje u 18:30 neprekidno


Poliklinika Cito
Ulica Moliških Hrvata 4
21000 Split
od 6:00 do 18:00
kontakt: 095 900 7352 (Damir)

Šibenik
Opća bolnica Šibenik
Bože Peričića 16
22000 Šibenik
od 8:00 do 20:00 sati
kontakt: 099 432 1753 (Ana)

Varaždin
Opća bolnica Varaždin
Ulica Ivana Meštrovića bb
42000 Varaždin
vrijeme: 6:00 do 18:00 sati
kontakt: 099 874 5226 (Ivančica), 099 757 6164 (Vedran)

Velika Gorica
Milenijski križ
Trg kralja Tomislava 20
10410 Velika Gorica
od 8:00 do 20:00 sati
kontakt: 091 563 6580 (Jakov)

Vinkovci
Ginekološka ambulanta
Ulica hrvatskih kraljeva 76 E
32100 Vinkovci
od 12:00 do 19:00 sati
kontakt: 091 921 7211 (Josip)

Virovitica
Opća bolnica Virovitica
Ljudevita Gaja 21
33000 Virovitica
od 7:00 do 19:00 sati
kontakt: 099 592 2500 (Marica)

Vukovar
Opća županijska bolnica Vukovar
Županijska 35
32000 Vukovar
od 6:00 do 18:00 sati (+ noćno bdjenje petkom od 18:00 do 6:00 sati)
kontakt: 098 921 3728 (Renata)

Zadar
Opća bolnica Zadar
Bože Peričića 5
23000 Zadar
od 6:00 do 18:00 sati
kontakt: 098 721 851 (Helga)

Zabok
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Bračak 8
49210 Zabok
od 6:30 do 18:30 sati
kontakt: 091 546 4925 (Brankica)

Zagreb
KB Merkur
Zajčeva 19
10000 Zagreb
od 7 do 19 sati (+ noćno bdjenje u petak od 19:00 do 7:00 sati)


KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
od 0:00 do 24:00 sata
kontakt: 091 724 1044 (Dijana), 092 198 3636 (Antonio)