U Novoj Gradiški je 2. rujna 2017. godine održan susret organizacijskih timova inicijative 40 DANA ZA ŽIVOT iz Slavonije. Prisutni su bili članovi timova, lokalni voditelji, koordinatorica inicijative za Slavoniju Lidija Dugan iz Vukovara, te nacionalna koordinatorica Petra Tišljarić iz Zagreba.

U vjeronaučnoj dvorani Župe Bezgrješnog začeća BDM 30-ak okupljenih, imalo je priliku kroz dinamične radionice razmijeniti dosadašnja iskustva, čuti dobre primjere iz prakse, te lijepa svjedočanstva., kao i novosti planirane za jesensku kampanju koja počinje 27. rujna. U jednom dijelu susreta pridružio im se i novi župnik vlč. Branko Gelemanović.

U popodnevnim satima susret je nastavljen u obližnjem Cerniku, gdje su sudionici susreta imali priliku posjetiti „Biblijsko-arheološku muzejsku izložbu“ Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda te im je pripala čast upoznati fra Tomislava Vuka, čijim zalaganjem je izložba i nastala. Fra Tomislav Vuk, dugogodišnji je profesor Fakulteta za biblijske znanosti i arheologiju u Jeruzalemu.